Vergoeding dieetadvisering

Basisverzekering

Dieetadvisering wordt tot 3 klokuren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om een tarief per kwartier, waarbij zowel de directe als indirecte patiëntgebonden tijd gedeclareerd wordt. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren. Voor dieetadvisering vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing (voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico).

Aanvullende verzekering

Indien u in een kalenderjaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering heeft ontvangen, kunt u indien nodig in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen, mits u deze polis heeft afgesloten. Indien er geen extra uren dieetadvisering in uw zorgverzekering is opgenomen, zult u deze kosten zelf moeten betalen.

Tarieven voor extra consulten die buiten uw (basis)verzekering vallen

Indien mogelijk declareer ik uw consult rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wanneer dit niet kan -bijvoorbeeld wanneer u 3 uur dieetadvies via de basisverzekering heeft ontvangen en niet aanvullend verzekerd bent- dan gelden de onderstaande tarieven:

Behandeling per kwartier                                                         € 17,00
1e consult kort (60 minuten*)                                                   € 68,00
1e consult lang (90 minuten*)                                                   € 102,00
Vervolgconsult kort                                                                     € 17,00
Vervolgconsult lang                                                                     € 34,00
Telefonisch- of emailconsult                                                      € 17,00

*Deze tijd is inclusief het bijwerken van het dossier, terugrapporteren aan de verwijzer en indien van toepassing het berekenen van de voeding. Hierbij bent u doorgaans niet aanwezig.